Abi reisimisel teenusega Volvo On Call*

Kui näiteks rehv puruneb, kütus saab otsa või aku tühjeneb, saate kutsuda abi nupuga ON CALL või Volvo On Calli rakendusega.

Kui hoiate nuppu ON CALL laes all vähemalt 2 sekundit, luuakse suuline kontakt Volvo On Calli teeninduse ja juhi vahel. Eesmärk on välja selgitada, millist abi on vaja.

Võite ka helistada Volvo On Call klienditeenindusse, kuid auto oleku ja asukoha nägemiseks peab auto olema võrku ühendatud.

 Märkus

Nuppu SOS tohib kasutada vaid õnnetuse, haigushoo või välisohu korral auto ja kaassõitjate vastu. Funktsioon SOS on mõeldud kasutamiseks hädaolukorras. Funktsiooni kuritarvitamine võib tuua kaasa lisakulud.

Rakendust Volvo On Call ja nuppu ON CALL võib kasutada ka kõikide muude teenuste puhul1, kaasa arvatud maanteeabi.

ON CALL - ja SOS -nupud saab inaktiveerida, kui auto elektrisüsteem on süüteasendis I või II või kui mootor töötab:

Vajutage Seaded.
Vajutage SideVolvo On Call.
Deaktiveerimiseks valige Nupu SOS / On Call lukk.

Maanteeabi jaoks tuleb sõlmida eraldi tellimus.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Teenused erinevad vastavalt turule.