Funktsiooni Cross Traffic Alert teated*1

Juhiekraanil võidakse kuvada funktsiooni Cross Traffic Alert (CTA) puudutavad teated. Allpool on toodud mõned näited.
TeadeSpetsifikatsioon

Pimeala andur

Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust teenindusega2.

Pimeala süst. väljas

Ühendati haagis

Kuna auto elektrisüsteemi ühendati haagis, on BLIS3 ja CTA välja lülitatud.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade ei kao, võtke ühendust teenindusega2.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 ristsuunalise liikluse hoiatus autoga tagurdamisel.
  3. 2 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.
  4. 3 Blind Spot Information System