Pagasiruumikatte paigaldamine ja eemaldamine*

Kui pagasiruumikate on väljasirutatud asendis, siis aitab see pagasiruumi varjata.

Pagasiruumi katte paigaldamisel

P5-1717-XC60-Load cover installation
P5-Icon red arrow 1

Paigaldage pagasiruumikatte üks otsak pagasiruumi külgpaneeli avasse.

P5-Icon red arrow 2

Seejärel sisestage teine otsak vastaspoole külgpaneeli avasse.

P5-Icon red arrow 3

Vajutage mõlemad otsakud korda mööda alla.

Kui kuulete klõpsatust ja mõlema otsaku punane märgis on kadunud, siis paigaldamine õnnestus. Veenduge, et kate on korralikult kinni.

Pagasiruumikatte eemaldamine

Sissetõmmatud asend:

Vajutage sissetõmmatud pagasiruumikatte otsaku nuppu ja tõstke kate välja.

Suunake katet ettevaatlikult üles/välja.
Teine otsaks vabaneb automaatselt ja katte saab pagasiruumist välja tõsta.
  1. * Lisavarustus/tarvik.