Juhiekraanil olevad teated

Juhi ekraanil kuvatavad teated teavitavad või aitavad juhti erinevates olukordades.
P5-1507-Incoming Call, message in driver display
Juhiekraanil olevate sõnumite näited. Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.

Juhiekraanil näidatakse juhi jaoks olulise tähtsusega teateid.

Muust kuvatavast teabest sõltuvalt võidakse sõnumeid näidata juhiekraani eri kohtades. Mõne aja möödudes või teate kinnitamisel/toimingu sooritamisel (kui on nõutav) kustub teade juhiekraanilt. Sõnumi salvestamisel paigutatakse see rakendusse Auto olek, mille saab avada keskekraani rakenduste kuval.

Sõnumite struktuur võib olla erinev ning need võidakse kuvada koos graafika, sümbolite või kinnitusnupuga.

Hooldusteated

Allpool on toodud valik olulisi hooldusteateid ja nende tähendused.

TeadeSpetsifikatsioon
Peatu ohutult1Peatuge ja lülitage mootor välja. Tõsine vigastuse oht - pöörduge teenindusse2.
Lülitage mootor välja1Peatuge ja lülitage mootor välja. Tõsine vigastuse oht - pöörduge teenindusse2.
Vajab kohe kooldust, Sõitke töökotta1Pöörduge auto kontrollimiseks kohe teenindusse2.
Vajab hooldust1Pöörduge niipea kui võimalik auto kontrollimiseks teenindusse2.

Tavahooldus

Broneeri hooldus

Aeg teha regulaarset hooldust - pöörduge teenindusse2. Kuvatakse enne järgmise hoolduse kuupäeva.

Tavahooldus

Aeg hoolduseks

Aeg teha regulaarset hooldust - pöörduge teenindusse2. Kuvatakse järgmise hoolduse kuupäeval.

Tavahooldus

Hoolduse tähtaeg ületatud

Aeg teha regulaarset hooldust - pöörduge teenindusse2. Kuvatakse hoolduskuupäeva möödumisel.
Ajutiselt välja lülitatud1Mõni funktsioon on ajutiselt välja lülitatud ja lähtestatakse sõidu ajal või pärast taaskäivitamist automaatselt uuesti.
  1. 1 Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.
  2. 2 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.