Kiirusehoidik

Kiirushoidik (CC1) võimaldab juhil sõita muutumatul sõidukiirusel, mille tulemuseks võib olla pingevabam sõit kiirteedel ja pikkade sirgetega ühtlase liiklusvooluga maanteedel.
P5-1507-Cruise Control, overview driver display and buttons on steering wheel
Funktsiooni nupud ja sümbolid
P5-Icon red circle 1P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5: aktiveerib kiirushoidiku ooterežiimist ja taastab talletatud kiiruse
P5-Icon red circle 1P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5: suurendab talletatud kiirust
P5-Icon red circle 2P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5: ooterežiimist – aktiveerib kiirushoidiku ja talletab praeguse kiiruse
P5-Icon red circle 2P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5: aktiivsest režiimist – desaktiveerib / asetab kiirushoidiku ooterežiimi
P5-Icon red circle 3Px-1717 - Steering wheel minus-button: vähendab talletatud kiirust
P5-Icon red circle 4Salvestatud kiiruse näidik
P5-Icon red circle 5Auto praegune kiirus
P5-Icon red circle 6Salvestatud kiirus

 Märkus

Adaptiivse kiirushoidikuga* (ACC2) autodel saab valida kiirushoidiku ja adaptiivse kiirushoidiku vahel.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Piduripedaali asemel mootoriga pidurdamine

Püsikiirusehoidja kasutamisel ei reguleerita kiirust piduripedaali vajutamisega. Allamäge sõites võidakse hakata liikuma kiiremini ja kiirendust piiratakse mootoriga pidurdades. Sellisel juhul saab juht piduripedaali rakendamise ajutiselt püsikiirusehoidjaga blokeerida.

Selleks tehke järgmist.
Vajutage gaasipedaal poolenisti alla ja vabastage.
Püsikiirusehoidja blokeerib piduripedaali ja kasutab seejärel ainult mootoriga pidurdamist.
  1. 1 Cruise Control
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 Adaptive Cruise Control