Tuuleklaasi- ja laternapesurite kasutamine

Tuuleklaasi- ja laternapesurid puhastavad tuuleklaasi ja laternaid. Tuuleklaasi- ja esilaternapesurid käivitatakse parempoolse roolikangi lülitiga.

Tuuleklaasi- ja esilaternapesurite käivitamine

P5-1617- S90 V90 Windshield washing
Pesurifunktsioon, parempoolse roolikangi lüliti.
Tuuleklaasi- ja tulede pesuri käivitamiseks lükake parempoolset kangi rooli suunas.
Tuuleklaasipuhastid teevad pärast roolikangi lahtilaskmist veel mitu tõmmet.

 Oluline

Ärge aktiveerige pesuvedelikusüsteemi, kui see on külmunud või kui pesuvedelikumahuti on tühi. Vastasel juhul võib pump rikki minna.

Esitulede pesurid*

Kui esituled on sisse lülitatud, pestakse vedeliku säästmiseks esitulesid määratletud ajavahemike järel automaatselt.

Pesemise piiramine

Kui paagis on järel vaid umbes 1 liiter (1 kvart) pesuvedelikku ja juhiekraanil kuvatakse teade Pesuvedelik Tase madal Lisage koos sümboliga P5-1507-Washer fluid-symbol, lülitatakse esitulede pesuvedeliku varustus välja. Sellega tagatakse tuuleklaasi puhastamine ja nähtavus läbi selle. Esitulesid pestakse vaid siis, kui kaug- või lähituled on sisse lülitatud.

  1. * Lisavarustus/tarvik.