Juhiprofiilide sätete lähtestamine

Juhiprofiilide alla salvestatud sätteid saab nullida, kui auto seisab paigal.

 Märkus

Tehaseseadete taastamine on võimalik ainult siis, kui auto seisab paigal.
Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage SüsteemTehaseseadete taastamineLähtesta isiklikud seaded.
Valige suvand Taasta aktiivsele profiilile, Taasta kõigile profiilidele või Tühista.