Jahutusvedeliku lisamine

Jahutusvedelikku juurde valades järgige pakendil olevaid juhiseid. Ärge valage kunagi juurde ainult vett. Külmumisoht tõuseb nii liiga madala kui liiga kõrge jahutusvedeliku kontsentratsiooni korral.

Kui auto all on jahutusvedelikku, kui esineb jahutusvedelikuga seotud suitsu või kui jahutusvedelikku on lisatud rohkem kui 2 liitrit (umbes 2 kvarti), pöörduge alati teenindusse, et vältida mootori kahjustamist, mis võib tekkida käivitamisel vigase jahutussüsteemiga.

 Hoiatus

Jahutusvedelik võib olla väga kuum. Ärge eemaldage korki kunagi siis, kui jahutusvedelik on kuum. Kui vedelikku on vaja juurde lisada, keerake paisupaagi kork aeglaselt maha, et võimalik ülerõhk kaoks.
P5-1817-S60/V60 Overview engine coolant
Jahutussüsteemi paisupaak
P5-1817-S60/V60 Engine coolant refill 1
P5-1817-S60/V60 Engine coolant refill 2
P5-Icon gray box 1

Avage plastkatte kaas.

P5-Icon gray box 2

Vajaduse korral keerake paisupaagi kork maha ja lisage jahutusvedelikku. Jahutusvedeliku tase ei tohi ületada paisupaagi kollast tähist MAX.

Paigaldage osad vastupidises järjekorras tagasi.

 Oluline

  • Allaneelamisel tervisele kahjulik. Võib kahjustada organeid (neerusid).
  • Kasutage jahutusvedeliku valmissegu Volvo soovituste järgi. Kui kasutate kontsentreeritud vedelikku, siis veenduge, et suhe oleks 50% jahutusvedelikku ja 50% heaks kiidetud kvaliteediga vett.
  • Ärge sega erinevaid jahutusvedelikke.
  • Piisava korrosioonikaitse tagamiseks tuleb jahutussüsteemi oluliste komponentide vahetamisel kasutada ainult uut jahutusvedelikku.
  • Mootor võib töötada ainult nõuetekohaselt täidetud jahutussüsteemiga. Vastasel korral võib temperatuur tõusta liiga kõrge ja põhjustada plokikaane kahjustuse (pragunemise).
  • Suur kloori, kloriidide ja muude soolade sisaldus võib põhjustada jahutussüsteemi korrosiooni.