Rattapoldid

Rattapoltidega kinnitatakse rattad rummudele.

Kasutage ainult Volvo poolt testitud ja heaks kiidetud velgi ning Volvo originaaltarvikuid.

Kontrollige rattapoltide pingutusmomenti momentvõtme abil.

Ärge kasutage rattapoltide keermetel määrdeainet.

 Hoiatus

Võib juhtuda, et pärast ratta vahetamist tuleb rattapolte paari järgmise päeva jooksul uuesti pingutada. Temperatuurierinevus ja vibratsioon võivad täheldada, et poldid pole võrdse tugevusega kinni.

 Oluline

Rattamutrid tuleb kinnitada pingutusmomendiga 140 Nm (103 naeljalga). Üle- või alapingutamine võib mutreid ja polte kahjustada.

Lukustatava rattapoldi komplekt*

Lukustatavate rattapoltide lahti või kinni keeramiseks pöörake võtit lukupoldis kuni see täielikult soontega haakub. Ratta eemaldamisel alustage alati lukustatavatest rattapoltidest. Ratta paigaldamisel asetage lõpuks kohale lukustuskruvi.

 Oluline

Pidage meeles, et te ei kasutaks rattapoltide lahti/kinni keeramisel paindejõudu. See võib kahjustada lukupoldi soont ja rattavõtit ning seega muutes ratta paigaldamise/eemaldamise võimatuks.

Kui rattavõtit ei kasutata, siis tuleb seda hoida ettenähtud kohas vahtplastkarbis pakiruumi põranda all. Seda on oluline meeles pidada, et tööriist oleks kättesaadaval siis, kui auto teenindusse viite. Mutrivõtme kaotamise korral võtke ühendust Volvo edasimüüjaga.

  1. * Lisavarustus/tarvik.