Kiirusepiiraja valimine ja aktiveerimine

Kiiruspiiraja (SL1) tuleb kiiruse reguleerimise võimaldamiseks kõigepealt valida ning aktiveerida.
P5-1546-Speed limiter 2, buttons on sterring wheel and overview in driver display
Kiiruspiiraja saab aktiveerida pärast mootori käivitamist. Madalaim salvestatav liikumiskiirus on 30 km/h (20 mph).
Vajutage nuppu ◀ (1) või ▶ (3), et kerida kiiruspiiraja P5-15w07-Speed Limit adapt symbol (4) sümboli juurde.
Sümbol on hall – kiirusepiiraja on ooterežiimis.
Kui valitud on kiirusepiiraja – aktiveerimiseks vajutage roolinuppu P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5 (2).
Sümbol on valge – kiirusepiiraja on käivitatud ja praegune kiirus on salvestatud maksimaalse kiirusena.
  1. 1 Speed Limiter