Kaitsevõrede paigaldamine ja eemaldamine*

Kaitsevõre takistab järsul pidurdamisel pagasiruumis oleva koorma või lemmikloomade paiskumist salongi.

Kaitsevõre on läbinud kokkupõrkekatse õigusliku nõude ECE R17 järgi ja see vastab Volvo tugevusnõuetele.

P5-1717-XC60-Safety grille overview

Ohutuse tagamiseks peab kaitsevõre olema alati paigaldatud ja korralikult kinnitatud.

 Hoiatus

Kui auto liigub, ei tohi pagasiruumis kedagi olla. Nii väldite isikute vigastamist tugeval pidurdamisel või õnnetuse korral.

Paigaldamine

 Oluline

Kaitsevõre tohib kasutada ainul siin kirjeldatud tagumises asendis (tagaistme taga).
Enne kaitsevõre paigaldamist tuleb olemasolevad plastist katusekinnitused asendada terasest katusekinnitustega. Volvo soovitab katusekinnitused lasta vahetada Volvo volitatud töökojas või edasimüüja juures.
Klapi tagaistme seljatugi ette.
Veenduge, et kaitsevõre oleks pööratud õigesse suunda. Tõstke kaitsevõre tagauksest sisse.
P5-1717-XC60-Safety grille attachment

Paigutage kaitsevõre klambrid katusekinnitustele.

Järgmine samm on lihtsam, kui kaks inimest hoiavad kaitsevõre õiges asendis.

P5-1717-XC60-Safety grille attachment step 2

Sisestage kaasasolev kruvi ja keerake see kinni, kasutades kaasasolevat 6 mm Allen key. Korrake teisel küljel. Soovitatud pöördemoment pingutamiseks: 20 Nm (15 jalgnaela).

Kontrollige, kas kaitsevõre on korralikult paigaldatud.
Tõstke seljatugi püstisesse asendisse.

Lisateavet tööriistadest ja töövõtetest, mida vajatakse võre paigaldamiseks/eemaldamiseks vaadake kaasasolevast paigaldusjuhisest.

 Oluline

Kui on paigaldatud koormakate, ei saa kaitsevõret üles ega alla pöörata.
  1. * Lisavarustus/tarvik.