Päevasõidutuled

Autol on andurid, mis tuvastavad ümbritsevaid valgustingimusi. Päevasõidutuled süttivad, kui keerate roolisamba hooval oleva valikulüliti asendisse P5-1507 Symbol zero (light), P5-1507 Symbol position light või P5-1707 Symbol AUTO ning siis, kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II. Asendis P5-1707 Symbol AUTO lülituvad esituled väheses päevavalguses või pimedas automaatselt lähituledele.

P5-1617 Stalk with turning ring, low beam
Keerake hoova valikulüliti asendisse AUTO.

Kui roolikangi valikulüliti on asendis P5-1707 Symbol AUTO, süttivad päevaajal sõitmisel päevasõidutuled (DRL1). Nõrgas päikesevalguses või pimeduses lülitab auto päevasõidutuled automaatselt lähitulede ümber. Lähituledele ümberlülitumine toimub ka eesmise udutule* ja/või tagumise udutule aktiveerimisel.

 Hoiatus

See süsteem aitab säästa energiat - see ei suuda igas olukorras kindlaks määrata, kas päevavalgus on liiga nõrk või piisavalt tugev, nt udus ja vihmas.

Juht peab alati veenduma, et auto tulede olek vastab liiklussituatsioonile ja kohaldatavatele liikluseeskirjadele.

  1. 1 Daytime Running Lights
  2. * Lisavarustus/tarvik.