RDS-raadio

Funktsiooniga RDS (Radio Data System) toimub raadio automaatne lülitumine tugevama saatja sagedusele. Funktsioon RDS võimaldab võtta vastu nt liiklusinfot ja otsida kindlaid programmitüüpe.

RDS ühendab FM-saatjad võrgustikku. Sellises võrgus olev FM-saatja saadab infot, mis annab RDS -raadiole järgmised funktsioonid:

  • Automaatne vahetus tugevamale saatjale, kui piirkonnas on kehv vastuvõtt.
  • Otsing programmikategooriate järgi, nt programmitüüp või liiklusteave.
  • Käimasolevate raadiosaadete kohta käiva info vastuvõtmine.

 Märkus

Teatavad raadiojaamad ei kasuta RDS-i või kasutavad vaid selle valitud funktsioone.

Liiklusteabe või uudiste edastamisel võib raadio jaama vahetada, mis katkestab valitud meediaallika esitamise. Valitud programmitüübi vastuvõtmise lõpetamisel lülitub raadio eelnevalt valitud olnud allikale ja hääletugevusele tagasi. Eelmisele naasmiseks vajutage rooli parempoolsel klahvistikult nuppu P5–1507–Symbol-OK button või puudutage keskekraanil valikut Tühista.

Seotud dokumendid