Suunatulede kasutamine

Sõiduki suunatuled lülitatakse sisse roolisamba vasakpoolsest hoovast. Suunatuled vilguvad kolm korda või jäävad vilkuma, olenevalt sellest, kui kaugele on hooba üles- või allasuunaliselt lükatud.
P5-1617-S90/V90 Turn signals
Suunatuled.

Lühike vilkumine

P5-Icon red arrow 1Viige roolikang üles või alla esimesse asendisse ja laske lahti. Suunatuled vilguvad kolm korda. Kui funktsioon keskekraanil desaktiveeritakse, vilguvad tuled ühe korra.

 Märkus

  • Automaatse vilkumise peatamiseks lükake hooblülitit kohe vastassuunas.
  • Kui juhiekraanil olev suunatulede sümbol vilgub tavalisest kiiremini, siis vaadake juhiekraanil olevat teadet.

Pidev vilkumine

P5-Icon red arrow 2Viige roolikang üles või alla viimasesse asendisse.

Kanglüliti jääb oma asendisse ning viiakse tagasi käsitsi või automaatselt rooli liigutamisel.