Meediumi juhtimine ja vahetamine

Meediumi taasesitamist saab juhtida häälega, rooli klahvistikuga või keskekraanilt.
P5–1507–Voice control symbol

Meediumimängijat saab juhtida häälkäskude, rooliklahvistiku või keskekraaniga.

P5-1717-Media player

Helitugevus – helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks keerake keskekraani all olevat juhtnuppu või kasutage rooli parempoolsel klahvistikul nuppu P5-1617-Right steering wheel switch-UpP5-1617-Right steering wheel switch-Down.

Esitus/paus – vajutage esitatava loo kujutist, keskekraani all olevat nuppu või rooli parempoolsel klahvistikul nuppu P5–1507–Symbol-OK button.

Loo muutmine – puudutage keskekraanil soovitud lugu või vajutage keskekraani all või rooli parempoolsel klahvistikul P5-1717-Rewind symbol või P5-1717-Fast forward symbol.

Kiiresti edasikerimine/ajas liikumine – vajutage keskekraanil näidatavat ajatelge ja lohistage seda küljele või hoidke all keskekraani all või parempoolsel rooliklahvistikul olevat klahvi P5-1717-Rewind symbol või P5-1717-Fast forward symbol.

Meediumi muutmine – valige eelmiste allikate hulgast rakenduses, rakenduse vaates, puudutage soovitud rakendust või valige rooli parempoolse klahvistikuga rakenduse menüü P5–1507–Symbol-App menu button kaudu.

P5-1717-Mediaplayer-Library button

Teek – teegist taasesitamiseks vajutage seda nuppu.

P5-1717-Mediaplayer-Shuffle button

Juhuesit – juhuesituseks vajutage seda nuppu.

P5-1717-Mediaplayer-Similar button

Sarnane – vajutage seda nuppu, et teenuse Gracenote abil otsida USB-seadmest sarnast muusikat ja luua esitusloend. Esitusloendis võib olla kuni 50 lugu.

P5-1717-Mediaplayer-Switch button

Vaheta seadet – kui ühendatud on mitu USB-seadet, siis nende lülitamiseks vajutage seda nuppu.