V60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Early

Süsteemiheli väljalülitamine ja helitaseme muutmine keskekraanil

Keskekraani saab kasutada süsteemi helitugevuse muutmiseks või selle välja lülitamiseks.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage HeliSüsteemi helitugevused.
Liigutage valikus Puudutuste helid juhist, et muuta helitugevust / lülitada ekraani puutehelid välja. Liigutage juhis soovitud helitugevuse tasemele.

Kas sellest oli abi?