Funktsiooniga Driver Alert Control puhkekoha juhendamise valimine hoiatuse korral

Kui autos on funktsioon Sensus Navigation*, saab juht aktiveerida juhendi, mis soovitab automaatselt sobivat puhkeala, kui Driver Alert Control (DAC) annab hoiatuse.

Õhukvaliteedianduri puhul saab valida, kas funktsioon Puhkepeatuse juhised on sisse või välja lülitatud.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Valige My CarIntelliSafeDriver Alert.
Valige või tühistage valik Puhkepeatuse juhised funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks.
  1. * Lisavarustus/tarvik.