Funktsiooni Driver Alert Control sisse- või väljalülitamine

Funktsiooni Driver Alert Control (DAC) saab sisse või välja lülitada.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Valige My CarIntelliSafeDriver Alert.
Valige või tühistage valik Tähelepanu hoiatus funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks.