City Safety teated

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust City Safety puudutavad teated. Allpool on toodud mõned näited.
TeadeSpetsifikatsioon

City Safety

Autom. sekkumine

Kui rakendus City Safety pidurdab või on teinud automaatse pidurduse, kuvatakse juhile mitu erinevat sümbolit koos tekstisõnumiga.

City Safety

Vähendatud funkts Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust teenindusega1.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade ei kao, võtke ühendust teenindusega1.

  1. 1 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.

Seotud dokumendid