Sõidurežiimi vahetamine

Valige sõidurežiim, mis sobib praeguste sõiduoludega.

Muutke sõidurežiimi keskkonsoolil oleva juhtnupuga.

Pidage meeles, et kõigis olukordades ei ole kõik sõidurežiimid saadaval.

Sõidurežiimi muutmiseks tehke järgmist.
P5-1717-ALL-Drive mode switch
Vajutage sõidurežiimi juhtseadet DRIVE MODE.
Keskekraanil avaneb hüpikmenüü.
Keerake valikuratast üles või alla, kuni soovitud sõidurežiim on valitud.
Vajutage sõidurežiimi juhtnuppu või kinnitage valik puuteekraanil.
Valitud sõidurežiim kuvatakse juhi ekraanil.

Seotud dokumendid