Ökonoomne sõiduviis

Võimalikult suure läbisõidu saavutamiseks peab juht sõitmist planeerima ja kohandama sõiduviisi ja kiirust vastavalt hetkel kehtivale olukorrale.

Enne sõitmist

 • Enne sõitu soojendage autot vooluvõrku ühendatud laadimiskaabli abil (kui on võimalik).
 • Kui külma ilma korral pole eelsoojendamine võimalik, kasutage esmalt istme- ja roolisoojendust. Vältige kogu salongi soojendamist, sest nii kulutatakse hübriidakut.
 • Rehvide ja rehvirõhu valik võib mõjutada ka energiakulu – küsige sobivate rehvide kohta nõu volitatud Volvo teenindusest.
 • Ärge hoidke autos liigseid esemeid – mida suurem on auto koormus seda suurem energiatarbimine.

Sõidu ajal

 • Aktiveerige sõidurežiim Pure.
 • Aktiveerige funktsioon Hold suuremate kiiruste korral, kui peate läbima vahemaid, milleks elektritoitest ei jätku.
 • Kui võimalik, vältige funktsiooni Charge kasutamist hübriidaku laadimiseks.
 • Sõitke ühtlasel kiirusel ning hoidke piisavat distantsi teistest sõidukitest ja takistustest, et vältida pidurdamist.
 • Hübriidakut laetakse pidurdamise ajal, kui vajutate õrnalt piduripedaali.
 • Suurel kiirusel energiakulu suureneb, kuna kiiruse suurenemisel suureneb tuuletakistus.
 • Külma ilma korral vähendage võimaluse korral akende, peeglite, istmete ja rooli elektrisoojendust.
 • Ärge sõitke avatud akendega.
 • Ärge kasutage auto kallakul paigal hoidmiseks gaasipedaali. Selle asemel aktiveerige paigal hoidmise ajaks pidurdusfunktsioon.
 • Võimaluse korral desaktiveerige kliimaseade juhul kui sõidate pärast eelkonditsioneerimist lühikest vahemaad.

Pärast sõitmist

 • Võimaluse korral parkige kohandatud garaažis, kus on laadimisvõimalus.