Laadimisvool

Laadimisvooluga laaditakse hübriidakut ja soojendatakse autot. Laadimiseks tuleb laadimiskaabel ühendada auto laadimispessa ja 230 V pistikupessa1 (vahelduvvool).

Kui laadimiskaabel on aktiveeritud, kuvatakse juhi ekraanil teade ja auto laadimise sisendpesas olev märgutuli süttib. Laadimisvoolu kasutatakse peamiselt aku laadimiseks, kuid samuti autoeelsoojenduseks. Auto hübriidaku laadimisel laetakse ka käivitusakut.

 Oluline

Ärge kunagi eemaldage kaablit 230 V vahelduvvoolupesast laadimise ajal – esineb oht 230 V pesa kahjustada. Enne laadimiskaabli eraldamist auto laadimispesast ja 230 V pesast tuleb laadimine alati lõpetada.

 Oluline

Veenduge, et seinakontakti kaitse vastab laadimiskaabli voolutugevusele.

 Märkus

  • Väga kuuma või väga külma ilmaga kasutatakse laadimisvoolu osaliselt hübriidaku ja salongi soojendamiseks/jahutamiseks ja laadimisaeg on pikem.
  • Laadimisaeg pikeneb, kui valite eelkonditsioneerimise. Vajalik aeg sõltub peamiselt välistemperatuurist.

Laadimisaeg

Laadimisajad võivad varieeruda. Kui kliimaseade või muu funktsioon ei mõjuta laadimist, siis kehtivad järgmised laadimisajad. Kui laadimisaeg näib liiga pikk, siis tuleb selle põhjus kindlaks teha.

Laadimisajad 230 V laadimisel
Voolutugevus (A)2Laadimisaeg (tundides)
68
104
163

Kaitse

Tavaliselt on ühe kaitsmega vooluahelas mitu 230 V tarbijat, seega võib samal kaitsmel asuda lisatarbijaid (nt valgustid, tolmuimeja, elektripuur jne).

  1. 1 Pistikupesa pinge sõltub kasutusriigist.
  2. 2 Suurim laadimisvool võib riigiti erineda.