Autosisese ja kaugühenduse abil lukust avamise sätted

Kaugühenduse abil lukustuse avamiseks saab valida erinevad jadad.
Seadistuse muutmiseks tehke järgmist.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarLukustamineEemalt ja salongist avamine.

Valige suvand:

  • Kõik uksed – avab kõik uksed korraga lukust.
  • Üks uks – avab juhiukse lukust. Kõigi uste lukust avamiseks peate kaugjuhtimispuldi avamisnuppu vajutama kaks korda.

Siin valitud sätted mõjutavad ka keskset lukust avamist salongi käepidemete abil.