Sihtpunkt otse kaardile sisestamine

Sihtkoha saab määrata navigatsioonisüsteemis* mitmel viisil – üks neist on kaardil näpuga punkti märkimine.

Paljudel juhtudel on kõige lihtsam kaardil soovitud kohani kerida ja seda näpuga puudutada.

  1. Kontrollige, et kaardivaade oleks maksimaalselt välja suumitud.
  2. kerige kaarti, kuni soovitud asukoht ilmub nähtavale.
  3. Hoidke asukohta all − luuakse ikoon ja menüü avaneb.
  4. Valige Mine siia - algab juhendamine.

Kustutage ikoon.

Ikooni kustutamine asukohast.
  • Vali Kustuta

Kohandage ikooni asukohta

Ikooni asukoha muutmine.
  • Puudutage ja hoidke ikooni all, lohistage see soovitud kohta ja vabastage.
  1. * Lisavarustus/tarvik.