Pikivahe hoiatuse piirangud1

Pikivahe hoiatus võib olla teatud olukordades piiratud. Funktsioon on saadaval vaid autodel, mis kuvavad teavet tuuleklaasil nii-öelda esiklaasinäidikul*.

 Hoiatus

  • Sõiduki suurus võib mõjutada tuvastamise võimekust, nt mootorrataste korral, mis võib tähendada, et ohutuli süttib hiljem kui on määratud või et hoiatust ajutiselt ei esitata.
  • Väga suur kiirus võib samuti põhjustada hoiatustule hilisemat süttimist, sest radarisüsteemi tööulatus on piiratud.

 Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.
  1. 1 Distance Alert
  2. * Lisavarustus/tarvik.