Navigeerimissüsteem* keskekraanil

Navigatsioonisüsteemi saab esitada ja kasutada mitmel viisil, nt keskekraani abil.
P5/P6-1746-Overview centerdisplay

Kõik navigatsioonisüsteemi sätted määratakse keskekraanil. Siin saab juht seadistada, kuidas kaarti kuvatakse või sisestada sihtkoha.

Kui kaarti keskekraanil ei kuvata, puudutage ülemist paani (navigatsioonisüsteemis).

Kus ma olen?

Millises geograafilises kohas auto praegu on?
  • Vajutage kaardil autosümbolit (sinine kolmnurk) ─ teave kuvatakse otse kaardil.

Autosümboli leidmine kaardil

P5-1717-Navigation, crosshair symbol

Pärast suumimist ja kaardil liikumist võib auto asukohta tagasi liikumine olla raskendatud. Puudutage sihikusümbolit, et taastada kaart jälgima auto sümbolit.

Kaardil üleval põhja- või sõidusuund

P5-1717-Navigation, compass symbolP5-1717-Navigation, compass car direction symbol

Auto liikumist kaardi suhtes on võimalik näidata kahel viisil. Puudutage sümboleid, et valida, kas ekraanil kuvatakse üleval põhjasuund või sõidusuund.

Kui kaardil näidatakse üleval põhjasuunda, liigub autosümbol kaardil praeguse kompassisuuna juurde. Kui autosümbol liigub kaardil vasakule, siis sõidab auto lääne suunas.

Kui autosümbol on suunaga üles, pööratakse kaarti autosümboli all olenevalt sellest, kuidas autot keeratakse. Kompassi sümbol osutab kaardil põhja (N) ja kompassi keskosa näitab, kus suunas auto liigub.

Kompassi sümbolidKompassi suund
NPõhi
NEKirre
EIda
SEKagu
SLõuna
SWEdel
WLääs
NWLoe

2D- või 3D-kuva

P5-1717-Navigation, 2D symbolP5-1717-Navigation, 3D symbol

2D- ja 3D-vaate vahetamiseks puudutage sümboleid.

3D-vaatel kuvatakse üleval alati auto sõidusuund. Kaarti pööratakse autosümboli all olenevalt sellest, kuidas autot keeratakse. Kompass näitab kaardil põhjasuunda (N) ja kompassi keskosa näitab suunda auto esiosa liikumise järgi. Kaardi mõõtkava 3D-režiimis ei näidata.

2D-vaatel kuvatakse üleval põhjasuund ja autosümbol liigub kaardil praeguse kompassisuuna juurde.

Suurenda

Kaardi suurendamiseks puudutage keskekraani kiiresti kaks korda järjest või asetage kaks sõrme keskekraanile ja viige need lahku.

Vähendamine

Kaardi vähendamiseks puudutage kahe sõrmega üks kord keskset ekraani või tõmmake kaks sõrme kesksele ekraanile kokku.

Kerimine

Asetage üks sõrm kaardile, tõmmake soovitud suunas ja tõstke sõrm kaardilt. Kerimisfunktsioon on võimalik ainult maksimaalsel, mitte minimaalsel kaardil.

Kuvapäise muutmine

Maksimeerige kaart ja puudutage keskekraani ülaosas kaardi päist. Valige kaardi päiseks üks järgmistest valikutest.

  1. Sihtkoht Destination, saabumisaeg (ETA) või järelejäänud sõiduaeg (RTA) ja kaugus sihtkohta (Distance). ETA või RTA valimiseks leiate teavet jaotisest "Teekonna ja teel navigeerimise seadistused".
  2. Praegune asukoht aadressina (Address) või koordinaatidena (Coordinates). Kui kuvatakse koordinaadid, kuvatakse ka kõrgus (Altitude). Aadressi ja koordinaatide vahel valimise kohta vaadake jaotisest „Kaardisätted”.
  1. * Lisavarustus/tarvik.