Välistemperatuurimõõdik

Välistemperatuuri kuvatakse juhi ekraanil.

Andur tuvastab välistemperatuuri.

P6-XC40-1746-Outside temperature gauge 12 inch driver display

Kui auto on seisnud, võib temperatuurinäit olla tegelikust kõrgem.

P5-1817-V60-Snowflake symbol in HUD display

Kui välistemperatuur on vahemikus –5 °C kuni +2 °C (23 °F kuni 36 °F), süttib libeduse eest hoiatav lumehelbe sümbol.

Sümbol süttib ka esiklaasinäidikul*, kui auto on sellega varustatud.

Muutke temperatuurimõõdiku jms ühikut süsteemi sätete kaudu keskekraani ülavaates.

  1. * Lisavarustus/tarvik.