Pardaarvuti

Auto pardaarvuti salvestab ka selliseid väärtusi nagu läbisõit, kütusekulu ja keskmine kiirus.

Kütust säästva sõidu eesmärgil salvestatakse nii jooksev kui ka keskmine kütusekulu. Pardaarvutist pärinevat teavet saab kuvada juhi ekraanil.

P5-XC90-1546-Overview trip computer values in driver display 12 inch
Pardaarvuti teabe näited juhiekraanil. Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.

Pardaarvutis on järgmised mõõdikud.

  • Päevasõidumõõdik
  • Läbisõidumõõdik
  • Jooksev kütusekulu
  • Kaugus kütusepaagi tühjenemiseni
  • Kaugus aku tühjenemiseni
  • Turist – alternatiivne spidomeeter

Vahemaa, kiiruse jms ühikuid saab muuta keskekraanil süsteemisätetes.

Päevasõidumõõdik

Päevasõidumõõdikuid on kaks tükki – TM ja TA.

TM mõõdikut saab nullida käsitsi, TA nullitakse automaatselt, kui autoga pole vähemalt neli tundi sõidetud.

Sõidu ajal salvestatakse järgnevaid andmeid:

  • Läbisõit
  • Sõiduaeg
  • Keskmine kiirus
  • Keskmine kütusekulu

Väärtused pärinevad sõidumõõdiku viimasest lähtestamisest.

Läbisõidumõõdik

Läbisõidumõõdik salvestab auto koguläbisõitu. Seda väärtust ei saa nullile lähtestada.

Jooksev kütusekulu

See näidik näitab auto praegust kütusekulu. Seda väärtust uuendatakse umbes iga sekundi tagant.

Kaugus kütusepaagi tühjenemiseni

P5-1846-All-Trip computer symbol Distance to empty

Pardaarvuti arvutab, kui palju saab veel paagis oleva kütusega sõita.

Arvutus põhineb viimase 30 km (20 miili) keskmisel kütusekulul ja sõiduks järelejäänud kütusekogusel.

Kui mõõdikul kuvatakse "----", ei ole järelejäänud läbisõidu arvutamiseks piisavalt kütust. Peate võimalikult kiiresti tankima.

 Märkus

Sõidumaneeri muutmisel võib esineda väike kõrvalekalle.

Ökonoomne sõidumaneer aitab tavaliselt kütust säästa.

Kaugus aku tühjenemiseni

P5-1717-ALL hybrid-Electrical distance to empty (eDTE)

Hübriidaku elektrienergia abil sõita jäänud ligikaudne vahemaa kuvatakse sümboli kõrval.

Kalkulatsioon põhineb tavakoormaga ja tavasõidul sõiduki keskmisel kütusekulul, võttes arvesse ka seda, kas kliimaseade on sees või väljas. Sõidurežiimide Hybrid ja Pure vahetamisel arvutatud vahemaa suureneb, sest režiimi Pure kliimaseadeid vähendatakse (ECO-režiim).

Elektrienergiaga läbitav garanteeritud vahemaa on lõppenud, kui mõõdik kuvab "----".

 Märkus

Sõidumaneeri muutmisel võib esineda väike kõrvalekalle.

Ökonoomne sõidumaneer aitab tavaliselt kütust säästa.

Täielikult laetud hübriidaku algväärtus

Kuna sõidustiilide ja teiste elektrirežiimi sõiduulatust mõjutavate tegurite ennustamine on keeruline, on Volvo otsustanud kasutada lähteväärtust, kui auto aku on täis laetud. Lähteväärtus määratleb kuni-arvu, selle asemel, et kasutada elektrirežiimi prognoositud sõiduulatust. Lähteväärtuste erinevus Hybrid ja Pure vahel tuleneb sellest, et autol võimaldatakse režiimis Pure kasutada hübriidakust rohkem energiat, ja sellest, et auto lülitub ECO-režiimile.

Elektrirežiimi läbisõit

Elektriga töötamisel võimalikult pika läbisõidu saavutamiseks peab elektriauto juht mõtlema ka energia säästmisele. Mida rohkem on tarviteid (stereo, akende/peeglite/istmete elektriline soojendus, kliimaseadmesüsteemi väga külm õhk jne) sisse lülitatud, seda lühem on võimalik läbisõit.

 Märkus

Lisaks intensiivsele kliimaseadme kasutamisele vähendavad ühe laadimisega läbitavat vahemaad järsk kiirendamine ja pidurdamine, suur sõidukiirus, raske koorem, madal välistemperatuur ja järsud tõusud.

Turist – alternatiivne spidomeeter

Alternatiivne digitaalne spidomeeter muudab sõitmise võõrriikides lihtsamaks, kui sealsed kiiruspiirangud on esitatud auto armatuurlaual kuvatavatest ühikutest erinevalt.

Digitaalne kiirus kuvatakse analoogspidomeetri näidu kõrval. Kui analoogspidomeeter näitab kiirust ühikus mph, näitab digitaalne spidomeeter sama kiirust ühikus km/h ja vastupidi.