Auto ühendamine Internetiga Bluetoothiga telefoni kaudu

Bluetoothi kaudu Interneti-ühenduse loomiseks jagage telefoni Interneti-juurdepääsu ja juurdepääsu mitmesugustele võrguteenustele autos.
Selleks et saaksite ühendada auto Internetiga Bluetoothi ühendusega telefoni kaudu, peab telefon juba olema autoga Bluetoothi kaudu esimest korda ühendatud.
Veenduge, et teie telefon toetaks jagamist ja see funktsioon oleks aktiveeritud. iPhone'is nimetatakse seda funktsiooni jagamiseks. Android-telefonides võidakse kasutada erinevat nimetust (nt sageli kasutatakse sõna "kuumkoht"). iPhone'is peab jagamise menüüleht olema avatud kuni Interneti-ühenduse loomiseni.
Kui telefon on varem Bluetoothi kaudu ühendatud, vajutage keskekraani ülakuval valikut Seaded.
Vajutage SideBluetooth-seadmed.
Märkige jaotise Internetiühendus valiku Bluetoothi internetiühendus aken.
Kui kasutasite mõnd muud ühendusallikat, siis kinnitage ühenduse muutmise valik.
Nüüd on teie auto Bluetooth-ühendusega telefoni kaudu Internetiga ühendatud.

 Märkus

Telefoni- ja võrguteenuse pakkuja peab toetama Interneti-ühenduse jagamist ja tellimus peab sisaldama andmesidet.

 Märkus

Kui kasutate funktsiooni Apple CarPlay, saab auto Interneti-ühenduse luua ainult Wi-Fi või automodemi abil*.
  1. * Lisavarustus/tarvik.