Kasutusjuhendi lugemine

Uue autoga tutvumiseks lugege enne esimest sõitu auto kasutusjuhendit.

Kasutusjuhend tutvustab uusi funktsioone ja auto funktsioonide kasutamist ning selgitab, kuidas autot erinevates olukordades käsitseda tuleks. Palun pööra tähelepanu ohutusjuhistele.

Selle kasutusjuhendi eesmärk on selgitada Volvo sõiduki kõiki võimalikke funktsioone, võimalusi ja lisatarvikuid. See ei ole mõeldud viitama ega garanteerima, et kõik need omadused, funktsioonid ja võimalused on kõikides sõidukites olemas. Osa kasutatud terminitest ei pruugi ühtida müügi-, turundus- ja reklaammaterjalides kasutatud terminitega.

Pidevate arendustöödega täiustatakse meie tooteid pidevalt. Ümberehitused tähendavad, et autos olev varustus võib erineda kasutusjuhendis välja toodud teabest, kirjeldustest ning joonistest. Jätame endale õiguse teha muudatusi sellest ette teatamata.

© Volvo Car Corporation

Lisaseadmed/tarvikud

Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatakse lisaks põhivarustusele ka lisavarustust (tehases paigaldatud varustus) ja teatud tarvikuid (hiljem paigaldatud erivarustus).

Kõik avaldamise hetkel teadaolevad lisavarustused/tarvikud on tähistatud tärniga *.

Kasutusjuhendis kirjeldatud seadmeid ei pakuta kõikidele autodele – erinevused tulenevad turgude eripäradest ning kehtivatest riiklikest või kohalikest õigusaktidest.

Kui tekib küsimus, missugune on standard-, lisa- või erivastust, konsulteeri Volvo edasimüüjaga.

Eritekstid

 Hoiatus

Hoiatustekstid ilmuvad vigastuse ohu korral.

 Oluline

Tähtsad teated ilmuvad kahjustuste ohu korral.

 Märkus

Märkuste tekstid sisaldavad nõuandeid või vihjeid, mis hõlbustavad nt omaduste ja funktsioonide kasutamist.

Kleebised

Autos on mitut tüüpi kleebiseid, mis edastavad selges vormis olulist teavet. Autos olevad kleebised kleebisel oleva hoiatuse/informatsiooni tähtsuse alusel pandud järgnevasse (kahanevasse) järjekorda.

Hoiatus tervisekahjustuste (vigastuste) eest

P5-1507-Decal warning

Mustad ISO sümbolid kollasel taustal, valge tekst/pilt mustal taustal. Kasutatakse tähelepanu osutamiseks võimalikule ohule, mis võib (kui hoiatust eiratakse) lõppeda raskete vigastuste või inimese surmaga.

Varakahju tekkimise oht

P5-1507-Decal notice

Valged ISO sümbolid ja valge tekst/pilt mustal või sinisel taustal ja tekstiväljal. Kasutatakse tähelepanu osutamiseks võimalikule ohule, mis võib (kui hoiatust eiratakse) lõppeda varalise kahjuga.

Information

P5-1507-Decal information

Valged ISO sümbolid ja valge tekst/pilt mustal taustal.

 Märkus

Kasutusjuhendis kujutatud andmeplaadid ei tarvitse vastata täpselt sõidukile paigaldatud andmeplaatidele. Neil kujutatakse nende ligikaudset välimust ja asukohta autos. Teie konkreetse auto andmed on esitatud teie auto andmeplaatidel.

Joonised ja videoklipid

Mõned kasutusjuhendis kasutatud joonised ja videoklipid on skemaatilised ning esitavad üldpildi või näite teatud funktsioonist. Need võivad auto tegelikust välimusest olenevalt varustustasemest ja riigist erineda.

  1. * Lisavarustus/tarvik.