Funktsiooni Rear Collision Warning*1 piirangud

Mõningal juhul võib funktsioonil Rear Collision Warning (RCW) olla kokkupõrkeohu olukorras raskusi juhi aitamisega.
See võib juhtuda järgmiste asjaolude tõttu.
  • Tagant tulevat sõidukit märgatakse liiga hilja.
  • Tagant tulev sõiduk vahetab viimasel hetkel rida.
  • Auto elektrisüsteemiga on ühendatud haagis, jalgrattaraam vms; sellisel juhul inaktiveeritakse funktsioon automaatselt.

 Märkus

Teatud riikides ei anna RCW kohaliku liikluseeskirja tõttu suunatuledega hoiatust. Sellisel juhul osa funktsioonist inaktiveeritakse.

 Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 tagant otsasõidu hoiatus.