Tagaluugi sulgemine ja lukustamine nupuga*

Tagaluugi all olevate nuppudega saab autot automaatselt sulgeda ja avada.
P5-1507 Power Operated Tailgate overveiw
Tagaluugi all asuva(te) nup(p)u(de) asukoht.

 Oluline

Tagaluugi käsitsi kasutamisel avage ja sulgege see aeglaselt. Takistuse ilmnemisel ärge püüdke seda jõuga avada või sulgeda. Vastasel juhul võite tagaluuki kahjustada ja see ei pruugi enam korralikult toimida.

Sulgemine1

Vajutage nuppu P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button tagaluugi all.
Tagaluuk sulgub automaatselt ja seda ei lukustata.

 Märkus

 • Nupp on aktiivne 24 tundi pärast luugi avamist. Pärast seda tuleb luuk käsitsi sulgeda.
 • Kui klapp on olnud avatud üle 30 minuti, sulgub see aeglaselt.

Lukustus2

Vajutage nuppu S60/S90-20w17-Locking button tailgate tagaluugi all.
Sulgege luuk käsitsi.
Tagaluuk ja uksed lukustatakse3.

Sulgemine ja lukustamine4

Vajutage nuppu P5-1507 Power Operated Tailgate - close and lock button tagaluugi all.
Tagaluuk sulgub automaatselt ja auto lukustub3.

 Märkus

 • Selleks, et lukustamine ja lukust avamine töötaks, peab üks auto kaugjuhtpultidest olema tööulatuses.
 • Võtmevaba* lukustuse või sulgemise korral kostab kolm signaali, kui pult ei asu tagaluugile piisavalt lähedal.

Sulgemise tühistamine

 • Vajutage näidikupaneelil nuppu.
 • Vajuta kaugjuhtimispult-võtme nuppu.
 • Vajutage sulgemisnuppu tagaluugi all1.
 • Vajuta välise käepideme all olevat kummist surveplaati.
 • Jalaliigutuse kasutamine*.

Tagaluugi liikumist takistatakse ja see peatub. Seejärel saab tagaluuki käsitsi liigutada.

Kui tagaluuk peatatakse suletud asendi lähedal, avab järgmine aktiveerimine tagaluugi.

Muljumiskaitse

Kui miski takistab piisavalt tugevalt tagaluugi avanemist või sulgumist, aktiveerub muljumiskaitse.

 • Avanemisel liikumine peatub ja kostab pikk helisignaal.
 • Sulgemisel liikumine peatub, kostab pikk helisignaal ja tagaluuk liigub tagasi programmeeritud maksimaalsesse avamisasendisse.

 Hoiatus

Avamisel ja sulgemisel veenduge, et keegi ei jää selle vahele.

Enne tagaluugi avamist või sulgemist veenduge kehavigastuste ennetamiseks, et keegi ei viibi selle lähedal.

Tagaluugi liikumist tuleb kogu aeg jälgida.

Survevardad

P5-1617- V90 - High pressure preloaded spring
Elektrilise tagaluugi survevardad.

 Hoiatus

Ärge avage elektrilise tagaluugi eelpingutatud vedrusid. Need on suure surve all ja võite end nende avamisel vigastada.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Kehtib elektriliselt juhitava pakiruumi kaanega autode puhul.
 3. 2 Kehtib lisavarustusse kuuluva võtmeta lukustamise / lukust avamise süsteemiga autode puhul.
 4. 3 Auto lukustamiseks peavad olema kõik uksed suletud.
 5. 4 Kehtib võtmeta lukustamise / lukust avamise süsteemiga ja elektriliselt juhitava tagaluugiga autode puhul.