Energia jaotamine kaardiandmete abil*

Sõiduasendis Hybrid saab auto toite nii elektrimootorist kui ka sisepõlemismootorist. Kui navigatsioonisüsteemis* on valitud sihtkoht, jaotab efektiivsuse prognoosimise funktsioon1 elektrienergiat kogu sõiduteekonna ulatuses, kasutades kaardi andmeid.

Lisaks kaardiandmetele võtab funktsioon arvesse ka kiirusepiiranguid, liiklust ja kõrguste vahet.

Elektrimootorit kasutatakse eelkõige väikesel kiirusel sõites, nt. linnas, kus on rohkem peatusi. Sisepõlemismootorit kasutatakse peamiselt suurtel kiirustel sõites ning see võib sobivates tingimustes anda energiat elektrimootorile.

Funktsiooni tingimused

Funktsiooni töötamiseks peab olema täidetud mitu tingimust.
  • navigatsioonisüsteemis on määratud sihtkoht ja teekond sihtkohta ei ole pikem kui ainult elektrimootoril läbitav võimalik vahemik.
  • Valitud on sõidurežiim Hybrid.
  • Funktsioonid Hold ja Charge on inaktiveeritud.

Näpunäited kasutamiseks

Kui autot kasutatakse tööl käimiseks ja töökohas pole võimalik autot laadida, määrake töökoht vahepeatuseks ja kodu lõpp-peatuseks. Sellisel juhul toimub hübriidaku tühjenemine sõitudel nii tööle kui töölt koju.

Kohalejõudmise lihtsustamiseks lisage navigatsioonisüsteemi sarnaseid edasi-tagasi sõiduteekondi (nt teekonna kahe laadimispunkti vahel) teekonnana Lemmikud.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Toimib ainult teatud riikides.