Funktsiooni Pilot Assist*1 piirangud

Funktsioon Pilot Assist võib olla teatud olukordades piiratud.

Pilot Assist rakendus aitab juhti erinevates situatsioonides. Siiski on ümbritsevatest esemetest piisava kauguse hoidmisel ning õige raja hoidmisel siiski vastutajaks juht.

 Hoiatus

Teatud oludes ei pruugi funktsiooni Pilot Assist roolimisabi juhti õigel viisil aidata või võib automaatselt välja lülituda. Sellisel juhul ei ole funktsiooni Pilot Assist kasutamine soovitatav. See võib juhtuda näiteks järgmiste olude puhul:
 • rajatähistus on ebaselge, kulunud, puudub või rajatähistused ristuvad või rajatähistusi on mitu.
 • raja eraldusjoon on muutunud, nt. kui rajad lahknevad või liituvad, samuti peale- või mahasõiduteed.
 • teetööde ja sõidutee ootamatute muutuste korral, nt. kui rajad õige marsruudi tähistuse katkestavad.
 • kui maanteel või maantee lähedal on servad või muud jooned rajatähistuste asemel, näiteks kõnniteeservad, maapinnakatte parandused, tõkete servad, teeääred või tugevad varjud;
 • rada on kitsas või käänuline;
 • rajad on konarlikud või auklikud.
 • ilmaolud on halvad, nt esineb vihma-, lumesadu, udu, lobjakas või halbadest valgustingimustest tulenev halb nähtavus, tagantvalgustus, märg teekate jne.
Juht peaks ka teadma, et süsteemil Pilot Assist on järgmised piirangud.
 • Kõnniteeserva, teepiirdeid ja ajutisi takistusi (liikluskoonuseid, ohutuspiirdeid jne) ei tuvastata. Lisaks võib süsteem neid pidada rajatähistuseks, millega kaasneb auto ja takistuse kokkupuuteoht. Juht peab ise veenduma, et auto asub nimetatud takistusest ohutus kauguses.
 • Kaamera ja radarandur ei suuda liiklustingimustes kõiki esineda võivaid objekte ja takistusi, nt löökauke, ajutisi täielikult või osaliselt teed blokeerivaid takistusi või objekte tuvastada.
 • Pilot Assist ei näe jalakäijaid, loomi jne.
 • Soovitatud roolimissisendil on piiratud mõju, mis tähendab, et Pilot Assist ei aita juhil iga kord autot juhtida ega raja piires hoida.
 • Süsteemiga Sensus Navigation* autodes on funktsiooniga võimalik kasutada teavet kaardi andmetest, mis võib erinevalt toimida.
 • Pilot Assist lülitatakse välja, kui elektrirool kiirusega seotud roolimisjõuga töötab vähendatud võimsusega, nt ülekuumenemisest tingitud jahtumisel.

 Hoiatus

Süsteemi Pilot Assist tohib kasutada üksnes siis, kui kummalgi pool on selged värvitud rajatähised. Muul viisil kasutamisega kaasneb auto ja mittetuvastatud takistuse kokkupuuteoht.

 Hoiatus

 • See ei ole kokkupõrgete vältimise süsteem. Kui süsteem ei tuvasta eesolevat sõidukit, vastutab auto juhtimise eest alati juht.
 • Funktsioon ei pidurda autot, kui auto ees on inimesi või loomi või mõni väike sõiduk, näiteks jalgratas või mootorratas. Samuti ei reageeri süsteem madalale haagisele, vastutulevale, aeglasele või liikumatule sõidukile ja objektile.
 • Ärge kasutage seda funktsiooni keerulistes olukordades, nagu linnaliikluses, ristmikel, libeda ajal, kui teel on palju vett või lobjakat, tugevas vihma-/lumesajus, halva nähtavuse korral, käänulisel või libedal teel.

Juhil on alati võimalik Pilot Assist määratud rooli asendit soovitud suunas pööramisega parandada või täiustada.

Järsud tõusud ja/või suur koorem

Pidage meeles, et Pilot Assist on ennekõike mõeldud tasasel teel sõitmiseks. Järsu langusega teel sõites võib funktsioonil tekkida raskusi õige pikivahe hoidmisega eesliikuva sõidukiga – sellisel juhul tuleb olla eriti tähelepanelik ja valmis pidurdama.

Ärge kasutage funktsiooni Pilot Assist rasket koormat või haagist vedades.

 Märkus

Süsteemi Pilot Assist ei saa aktiveerida, kui auto elektrisüsteemiga on ühendatud haagis, jalgrattahoidik või muu sarnane seade.

Sõidurežiimi ei saa kasutada

Sõidurežiimi Off Road ei saa valida, kui funktsioon Pilot Assist on aktiivne.

 Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.