Nõuanded juhul kui esineb probleeme Download Centre kaudu uuenduste alla laadimisega

Kui auto on Internetiga ühendatud1, saab mitmeid auto süsteeme uuendada otse keskekraanilt. Mõned korduma kippuvad küsimused ja vastused.

Teenusega ei saa ühendust

Kui kuvatakse teade Teenusega pole ühendust, tähendab see, et teenusega ei saa ühendust. Ühenduse puudumisel võib olla mitu põhjust. Allpool on märgitud mõned võimalikud põhjused.

Autol puudub Interneti-ühendus

Veenduge, et auto oleks Internetiga ühendatud ühel järgmisel viisil.

  • WiFi
  • Bluetooth-ühendusega telefon
  • Automodem (P-SIM)

Seejärel naaske rakenduse taaskäivitamiseks avakuvale ja vajutage valikut Kauguuenduse teenus.

Interneti-ühendus töötab, kuid kauguuenduste teenus ei ole praegu saadaval

Naaske rakenduse taaskäivitamiseks avakuvale ja vajutage valikut Kauguuenduse teenus. Käivitub uus otsing ja päring saadetakse kauguuenduste funktsioonile. Kui veateade kuvatakse korduvalt rohkem kui 12 tunni jooksul, siis ei pruugi teenus ajutiselt töötada või olla hooldustööde tõttu katkestatud. Kui probleem püsib üle 48 tunni, siis võtke abi saamiseks ühendust Volvo edasimüüja või ettevõtte Volvo Cars klienditeenindusega.

Teenust ei ole kasutatud 12 kuud

Kui teenust Kauguuenduse teenus ei ole kasutatud 12 kuud ning soovite seda uuesti kasutada, siis kulub selle käivitumisele rohkem aega (ligikaudu 60 sekundit). Kauguuenduste teenus käivitub edaspidi kiiremini, kui kasutate seda varem kui 12 kuu pärast.

Auto Interneti-ühendus katkeb uuendamise ajal

Kui auto Interneti-ühendus uuendamise käigus katkeb, siis kontrollige Interneti-ühendust ja taaskäivitage funktsioon.

Kui pooleliolev uuendus või allalaadimine ei reageeri hoolimata auto taaskäivitamisest

Kui pooleliolev uuendus või allalaadimine ei reageeri, kui auto on taaskäivitatud, külastage probleemi kõrvaldamiseks volitatud teenindust2.

Installitud on liiga palju rakendusi

Rakenduste jaoks on maksimaalselt ruumi 10 GB. Kui mälu on täis saanud, ei saa autost uuendusi teha. Mälu võib täis saada näiteks siis, kui salvestate palju võrguühenduseta muusikat. Mäluruumi vabastamiseks kustutage näiteks mõni rakendus või salvestatud võrguühenduseta muusikat.

Kui teabe- ja meelelahutussüsteem taaskäivitub installimise/uuendamise ajal ise

Kui teabe- ja meelelahutussüsteem taaskäivitub rakenduse või süsteemiuuenduse installimise/uuendamise ajal ise, proovige rakendust või süsteemiuuendust uuesti installida. Kui see ei aita, pöörduge edasise abi saamiseks volitatud teenindusse2.

Kui kaardiuuenduse installimine peatub teatega Lõpet-ks jätke auto mootor seisma

Kui pärast kaardiuuenduse installimist kuvatud teade Lõpet-ks jätke auto mootor seisma ei kao pärast taaskäivitamist, pöörduge edasise abi saamiseks volitatud teenindusse2. Kui võimalik, oodake 14 päeva ja teade kaob ise.

Täiendav abi

Kui te ei ole oma küsimustele vastuseid saanud ja vajate veel abi, siis võtke ühendust Volvo edasimüüja või ettevõtte Volvo Cars klienditeenindusega.

 Märkus

Uuendus võib katkeda, kui süüde välja lülitatakse ja autost lahkutakse. Uuendust ei pea enne autost lahkumist lõpetama, sest uuendamine jätkub järgmisel korral, kui autot kasutatakse.

 Märkus

Andmete allalaadimine võib mõjutada teisi andmeid edastavaid teenuseid, nt Interneti-raadiot. Kui mõju teistele teenustele on teie jaoks häiriv, võite allalaadimise katkestada. Selle asemel võite ka muud teenused välja lülitada või katkestada.
  1. 1 Interneti kasutamisel edastatakse andmeid (andmeliiklus), mille eest võidakse küsida lisatasu.
  2. 2 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.