Muutke või kustutage teekond

Juhendamise ajal saab navigeerimissüsteemis* eemaldada vahepeatuseid või kogu teekonna.
Laiendate tööriistade välja, puutudes allanoolt ja seejärel kolme punkti.
P5-1717-Navigation, show itinerary symbol

Teekonna avamiseks puudutage sümbolit Reisiplaan.

Teekonna vahepeatuse kustutamiseks puudutage prügikasti, terve teekonna kustutamiseks puudutage Tühjenda teek.
  1. * Lisavarustus/tarvik.