Ventilaatori kiiruse reguleerimine esiistme jaoks1

Ventilaatorile saab esiistme jaoks määrata mitu automaatselt reguleeritavat kiirust.
P5-1507-Icon-settings-climate

Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

P5-1507–Climate–Buttons fan
Kliimakuval olevad ventilaatori juhtnupud.
Valige soovitud tase: Off, 1-5 või Max.
Muutub ventilaatori kiirus ja valitud taseme nuppude märgutuled süttivad.

 Oluline

Kui ventilaator on täielikult välja lülitatud, siis kliimaseade ei tööta ja aknad võivad seest uduseks muutuda.

 Märkus

Kliimasüsteem reguleerib õhuvoolu valitud ventilaatoritaseme ulatuses vastavalt vajadusele automaatselt. See tähendab, et ventilaatori kiirust võib muuta ka siis, kui ventilaatoritase jääb samaks.
  1. 1 Kahevööndilise kliima puhul ka tagaiste.

Seotud dokumendid