Nõuandeid Apple® CarPlay®* kasutamiseks

Siin on mõned kasulikud nõuanded CarPlay®1 kasutamiseks.
 • Värskendage iOS-seadet iOS-i operatsioonisüsteemi uusima versiooniga ja veenduge, et rakendused on uuendatud.
 • Kui teil tekib CarPlay kasutamisel probleeme, lahutage iOS-seade USB-pesast ja ühendage seejärel uuesti. Proovige sulgeda seadmes rakendust, mis ei tööta, seejärel rakendust taaskäivitada või sulgege kõik rakendused ja taaskäivitage seade.
 • Kui rakendusi CarPlay käivitamisel ei kuvata (must ekraan), proovige CarPlay paani minimeerida ja laiendada.
 • Kui kasutate rakendusi, mis ei ühildu tarkvaraga CarPlay, võib mõnikord iOS-seadme ja auto vaheline ühendus katkeda. Teavet toetatud rakenduste ja ühilduvate seadmete kohta leiate Apple’i veebisaidilt. Võite ka otsida CarPlayd App Store’ist, et leida teavet rakenduste kohta, mis ühilduvad CarPlayga teie turul.
 • Sirit kasutades on võimalik kirjutada/dikteerida ja sõnumeid ette lugeda. Sõnumid loetakse ette ja dikteeritakse Siri seadetes valitud keeles. Teate kirjutamisel/dikteerimisel ei kuvata keskekraanil teksti; selle asemel ilmub tekst iOS-seadmes. Kui kasutate rakendust Siri, pange tähele, et kasutatakse telefoni mikrofone ja kvaliteet oleneb seetõttu telefoni asendist.
 • Kui seade on ühendatud autoga Bluetoothi kaudu, katkeb ühendus CarPlay kasutamisel. Taastage autos Interneti-ühendus, jagades Internetti Wi-Fi tööpunkti kaudu seadmes.
 • Mõni CarPlay funktsioon (nt häälkõne ja sõnumid) tähendab, et auto enda funktsioonid peatatakse ja selle asemel kuvatakse automaatselt CarPlay. Kui te seda ei soovi, eemaldage vastava funktsiooni kuva CarPlayst telefoni teavituste sätetes.
 • CarPlay töötab ainult iPhone2’iga.

 Märkus

Saadavus ja funktsionaalsus sõltub kasutusriigist.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Saadavus võib oleneda riigist.
 3. 2 Apple, CarPlay ja iPhone on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid.