Bluetoothiga ühendatud seadmete eemaldamine

Telefoni saab näiteks registreeritud Bluetooth-seadmete loendist eemaldada.
Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage SideBluetooth-seadmed.
Kuvatakse registreeritud Bluetooth-seadmete loend.
Puudutage eemaldatavat seadet.
Puudutage valikut Eemalda seade ja kinnitage oma valik.
Seade pole enam autos kasutamiseks registreeritud.

Kui teil on uus seade ja selle nimi on sama, mis varem autoga ühendatud seadmel, siis võib juhtuda, et peate kõigepealt vana seadme autoga ühendatud seadmete loetelust kustutama. Seejärel toimub uue seadme ühendamine nii nagu tavaliselt.