Käigu vahetamine automaatkäigukastiga

Vahetage käiku, lükates vedruga käigukangi ette või taha või küljele käsitsi käiguvahetuseks.

Käiguvahetus

P5-2017-Hybrids-gear shift pattern
Käigukangi ja käikude ülevaade.

Käiguasendid

Parkimine – P

P5-2017-Hybrids-Gear shifter P
Käigukangi ja käigu P ülevaade.

Parkimine aktiveeritakse nupuga P käigukangi kõrval.

Käigukast blokeeritakse asendis P mehaaniliselt.

Valige parkimise asend P. Autot saab käivitada asendis P. Kui P on valitud, ei tohi auto liikuda.

Parkimiseks rakendage kõigepealt seisupidur ja seejärel valige asend P.

 Hoiatus

Kallakul parkimisel kasutage alati seisupidurit. Automaatkäigukasti asend P ei ole kõigis parkimisoludes auto paigal hoidmiseks piisav.

 Märkus

Auto lukustamiseks ja alarmi aktiveerimiseks peab käiguasend olema P.

Abifunktsioonid

Süsteem lülitub automaatselt asendisse P:

  • kui auto seisab ja lülitatakse välja käiguasendis D või R.
  • kui auto liigub väikesel kiirusel ning juht vabastab turvavöö ja avab juhiukse ilma pedaali vajutamata.

Auto parkimiseks turvavööd kasutamata ja avatud uksega väljuge asendist P, valides uuesti R või D.

Kui auto on asendis N välja lülitatud, ei toimu automaatset üleminekut asendisse P. See võimaldab autot automaatpesulas pesta.

Tagurpidikäik – R

Tagurdamiseks valige asend R. Kui R on valitud, ei tohi auto liikuda.

Neutraalasend – N

Auto sõidab vabakäiguga asendis N. Autot saab käivitada asendis N. Rakendage seisupidur, kui auto seisab ja käigukang on asendis N.

Asendist N teise käiguasendisse viimiseks tuleb piduripedaal alla vajutada ja süüteasend peab olema II.

Sõitmine – D

D on tavaline sõiduasend. Käike lülitatakse automaatselt vastavalt kiirendusele ja kiirusele.

Asendist R asendisse D lülitumiseks peab auto olema paigal.

Pidur – B

P6-1846-XC40H-Gear shift mode B in driver display
Pidurdusasendite ülevaade juhiekraanil.

Asendis B on võimalik käike käsitsi vahetada. Gaasipedaali vabastamisel pidurdab auto elektrimootoriga, laadides samal ajal hübriidakut.

Asendi B valimiseks viige käigukang asendist D tagasi.

  • Käigu ühe astme võrra üles vahetamiseks viige käigukang paremale asendisse + (pluss) ja seejärel vabastage.
  • Käigu ühe astme võrra alla vahetamiseks viige käigukang vasakule asendisse (miinus) ja seejärel vabastage.
  • Asendisse D naasmiseks lükake käigukang tahapoole.

Käigukast lülitab nõksutamise ja mootori väljasuremise vältimiseks käigu automaatselt madalamaks kohe, kui sõidukiirus langeb alla valitud käiguga sõitmiseks sobiva kiiruse.