Reisikava juhtpunktide kuvamine

Reisikavas olevate juhtpunktide loend aitab juhil vajalikke manöövreid õigel ajal planeerida.
Avage navigatsioonisüsteemis* reisikavas olevate eesootavate pöörangute loend, tehes järgmist.
Laiendage tööriistade välja, kasutades vasakul olevat allanoolt.
Laiendage tööriistade välja veel, kasutades kolme punkti.

Puudutage tähist Üksikasjalik (vt joonist).

P5-1717-Navigation, turn-by-turn symbol

Tööriistade välja asemel kuvatakse reisikavas olevate juhtpunktide loend (reisikavas saab kerida). Vasakule näitava noole puudutamine minimeerib loendi.

Järgmine juhtpunkt asub alati loendis esimesel kohal.

P5-1717-Navigation, crosshair symbol

Asukoha kuvamiseks kaardil puudutage üht loendi juhtpunktidest. Kui seejärel sihikusümbolit puudutada (vt joonist), läheb kaart tagasi juhendamiskuvale, kus on näha auto teekond.

  1. * Lisavarustus/tarvik.