Õhu puhastamise käivitamine ja väljalülitamine*

Õhu puhastamine parandab enne sõitmist salongi õhukvaliteeti. Selle funktsiooni saab käivitada otse keskekraanilt või mobiiltelefoni abil.

Autost käivitamine ja väljalülitamine

P5-1507-Icon-settings-climate
Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.
Valige vahekaart Parkimiskliima.
Vajutage Käivita eelpuhastamine.
Õhu puhastamine lülitatakse sisse/välja ja nupu märgutuli süttib/kustub.

Käivitamine rakendusest*

Õhu puhastamise saab käivitada ja valitud seadete teavet hallata seadmega, kuhu on installitud rakendus Volvo On Call*.

 Märkus

Eelpuhastus algab alati automaatselt pärast eelsoojenduse lõppu.
  1. * Lisavarustus/tarvik.