Juhiprofiili ümbernimetamine

Autos kasutatavate erinevate juhiprofiilide nime saab muuta.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage SüsteemJuhiprofiilid.
Valige Muuda profiili.
Avaneb menüü, kus saab profiili muuta.
Valige Profiili nimi.
Nime muutmiseks kuvatakse klahvistik. Klaviatuuri sulgemiseks puudutage P5-Symbol close keypad.
Nimemuudatuste salvestamiseks vajutage valikut Tagasi või Sulge.
Nimi on nüüd muudetud.

 Märkus

Profiili nimi ei tohi alata tühikuga, vastasel juhul profiili nime ei salvestata.