Aknatõstukid

Igal uksel on juhtpaneel elektriliste aknatõstukite kasutamiseks. Juhiuksel on juhtnupud kõikide akende reguleerimiseks ja lapseluku aktiveerimiseks.

P5-1646 Driver's door control panel
Juhiukses olev juhtpaneel.
  1. P5-Icon red circle 1Elektrilised lapselukud*, mis inaktiveerivad juhtnupud tagumistel ustel, et hoida ära uste või akende avamine auto seest.
  2. P5-Icon red circle 2Tagaakende juhtnupud.
  3. P5-Icon red circle 3Esiakende juhtnupud.

 Hoiatus

Lapsed, muud autos viibijad ja esemed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.

  • Akende liikumist tuleb kogu aeg jälgida.
  • Ärge lubage lastel nuppudega mängida.
  • Ärge kunagi jätke lapsi üksi autosse.
  • Lülitage elektriakende vool alati välja: seadke auto elektrisüsteem süüteasendisse 0 ja võtke võti kaasa, kui autost lahkute.
  • Ärge kunagi pange läbi akende objekte ega kehaosi, isegi siis, kui auto elektrisüsteem on täielikult lahti ühendatud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.