Puuduv või halb Interneti-ühendus

Interneti-ühendust mõjutavad tegurid

Vahetatav andmemaht oleneb autos kasutatavast teenusest või rakendusest. Näiteks heli voogesitus võib vajada üsna suuri andmemahte, mis nõuab kvaliteetset ühendust ja tugevat signaali.

Telefon auto suhtes

Interneti-ühenduse kiirus võib erineda olenevalt telefoni asukohast autos. Signaali tugevdamiseks pange telefon keskekraanile lähemale. Veenduge, et nende vahel ei ole häireid tekitavaid seadmeid.

Telefon võrguoperaatori suhtes

Ühenduskiirus mobiilvõrgus oleneb mobiililevi tugevusest auto asukohas. Häired võivad ilmneda näiteks tunnelites, mägede vahel, sügavates orgudes ja siseruumides. Kiirus oleneb ka võrguoperaatoriga sõlmitud lepingust.

 Märkus

Kui esineb andmesideprobleeme, võtke ühendust võrguoperaatoriga.

Telefoni taaskäivitamine

Kui esineb probleem Interneti-ühendusega, võib abi olla telefoni taaskäivitamisest.