Keskekraani sätete tabel

Keskekraani seadistusmenüüs on mitu põhi- ja alamkategooriat, kuhu on kogutud auto paljude funktsioonide seadistused ja teave.

Saadaval on seitse põhikategooriat: My Car, Heli, Navigatsioon, Meedium, Side, Kliima ja Süsteem.

Iga kategooria sisaldab omakorda mitut alamkategooriat ja seadistussuvandit. Allpool esitatud tabelid on näidatud alamkategooriate esimene tase. Funktsiooni või ala seadistussuvandeid kirjeldatakse täpsemalt seonduvas jaotises kasutusjuhendis.

Mõned seaded on isiklikud, mis tähendab, et need saab salvestada valikusse Juhiprofiilid. Muud seaded on üldised ja need pole juhiprofiiliga seotud.

My Car

Alamkategooriad
Kuvad
IntelliSafe
Sõidurežiimi eelistused/Individuaalne sõidurežiim*
Tuled ja valgustus
Peeglid ja mugavus
Lukustamine
Seisupidur ja vedrustus
Klaasipuhasti

Heli

Alamkategooriad
Tämber
Balanss
Süsteemi helitugevused

Navigeerimine

Alamkategooriad
Kaart
Marsruut ja juhendamine
Liiklus

Meedia

Alamkategooriad
AM/FM-raadio
DAB*
Gracenote®
TV*
Video

Side

Alamkategooriad
Telefon
Tekstiteated
Android Auto*
Apple CarPlay*
Bluetooth-seadmed
Wi-Fi
Auto Wi-Fi pääsupunkt
Auto modemi Internet*
Volvo On Call*
Volvo hooldusvõrgud

Kliimaseade

Põhikategoorial Kliima alamkategooriaid pole.

Süsteem

Alamkategooriad
Juhi profiil
Kuupäev ja kellaaeg
Süsteemi keeled ja ühikud
Privaatsus ja andmed
Klahvide paigutus
Hääljuhtimine*
Tehaseseadete taastamine
Süsteemiteave
  1. * Lisavarustus/tarvik.