Kaartide uuendamine arvuti ja USB abil

Internetiga ühendatud arvutist võib USB-mällu alla laadida uusi kaarte ja kanda need USB-mälust auto navigatsioonisüsteemi*.

Ettevalmistus

P5-1507-Navigation, MapCare Princip USB
Värskendamine arvuti ja USB-mälu kaudu

USB-mälu

Uuendamise haldamiseks peab USB-mäluseade vastama järgmistele nõuetele.

ParameeterNõuded
USB standardVähemalt 2.0
Failisüsteem:FAT32, exFAT või NFTS
Maht:

kuni 128 GB

See oleneb riigist. Üksikasjalik teave on toodud iga turu kaardi kohta tugiinfo all aadressil volvocars.com.

Märkige kehtiv kaardiversioon üles

P5-1617-Icon-App screen-Over the air
Vajutage rakenduste vaates Kauguuenduse teenus.
Vajutage Kaardid
Kuvatakse saadaolevad kaardipiirkonnad.
P5-1717-Navigation, down arrow symbol
Valitud piirkonna laiendamiseks puudutage noolt.
Kuvatakse detailne kaart.
Märkige kaardikujutise all olev kaardiversiooni üles.

Kaardiandmete laadimine Internetist USB-mäluseadmele

Hoidke USB-mälu ja märgitud kaarditeave valmis.
Minge Interneti-ühendusega arvutis Volvo Cars tugisaidile (volvocars.com/support) ja valige jaotisest Allalaadimised alla laaditud kaardid.
Valige uuendatavad kaarditüübid.
Klõpsake uuendataval piirkonnal.
Kuvatakse piirkonna kaardikujutis koos teabega kõige uuemate kaardiandmete kohta.
Kontrollige, kas kaardiversioon on autos olevast uuem.
Olenevalt süsteemist valige allalaadimislink Windows või Mac jaoks.
Allalaadimisprogrammi käivitamiseks valige käsk Käivita.
Kaardi allalaadimiseks USB-mälupulgale või arvuti kõvakettale klõpsake valikut Uus allalaadimine.
Kui kordate samme 1 ja 2 ning vajutate allalaadimisprogrammis valikut Kontrolli allalaadimist, saate enne kaardi autosse installimist kontrollida, kas USB-mäluseadmele laadimine/kopeerimine toimis korralikult.

Allalaadimisajad võivad sõltuda kaardi suurusest ja ühenduse ribalaiusest. Enne kaardi installimist saate kontrollida, kas allalaadimine USB-mälupulgale läks õigesti, valides allalaadimise kontrollimise allalaadimisprogrammis.

Allalaadimiseks ei sobi kasutada mobiilsidet mobiilsideseadmete kaudu või igakuise andmepiiranguga andmesidepakette.

Kaardiandmete laadimine autosse USB-mäluseadmest

USB-mälupulgalt seadmesse edastamiseks kuluv aeg oleneb kaardiandmete suurusest. Värskendada saab ka sõitmise ajal. Navigatsioonisüsteemi saab kasutada kaardi piirkonna värskendamiseks, aga kogu kaardituru (nt EL) värskendamiseks ei saa navigatsioonisüsteemi värskendamise ajal kasutada. Kui installimine ei ole auto seiskamiseks lõpetatud, jätkub värskendamine järgmisel sõidukorral. Värskendamist ei pea tegema sõitmise ajal, kuid süüde peab olema sisse lülitatud. Akutoe kasutamine on soovitatav, kui autoga värskendamise ajal ei sõideta.

Uuendamine

Aktiveerige navigatsioonisüsteem.
Ühendage USB-mäluseade auto USB-pessa. Kui autos on kaks USB-pesa, ei tohi teine olla kasutuses.
Navigatsioonisüsteem tuvastab uuenduse olemasolu automaatselt ja kaardi andmebaasi uuendamise ajal kuvatakse ekraanil protsentuaalselt, kui suur osa on valmis.

Individuaalse kaardipiirkonna uuendamine käivitub automaatselt.

Terve kaardi andmebaasi uuendamise käivitamiseks peab kasutaja puudutama valikut Kinnita – installimise tühistamiseks puudutage valikut Tühista.

Puudutage Kinnita ─ algab terve kaardi andmebaasi uuendamine ning keskekraanil kuvatakse protsessi edenemise teave.
Kesksel ekraanil näidatakse, kui ülekanne on lõpetatud. Eemaldage siis USB-mälu.
Taaskäivitage teabe-/meelelahutussüsteem.
Korrake eelmises jaotises "Märkige kaardi versioon üles" toodud etappe ja veenduge, et autosse edastati õiged kaardiandmed.

 Märkus

Installimise alustamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.

  • Valitud ala sisaldub süsteemi kaardil. Kui süsteemis juba sisaldub Euroopa kaart, saate laadida alla Skandinaavia kaardi. Täiesti uue kaardi allalaadimisel kirjutab see eelmise kaardi üle.
  • Valitud piirkonna versioon on uuem, kui autos sisalduv versioon.
  • Valitud piirkond ühildub auto tarkvaraga. Kui uuendus ei ühildu, tuleb laadida alla uus tarkvara.
  • Valitud piirkond ühildub olemasoleva kaardiga. Kui piirkond ei ühildu, tuleb kaart välja vahetada.

Katkestuses

Kui uuendamine katkeb, kuvatakse keskekraanil alati selgitav teade.

Mis juhtub, kui...Vastus
teabe-/meelelahutussüsteem uuendamise ajal välja lülitatakse?Protsess peatatakse ja jätkatakse süsteemi taasaktiveerimisel (nt mootori käivitamisel) poolelijäänud kohast uuesti.
USB-mälu eemaldatakse enne uuenduse lõpuleviimist?Protsess peatatakse ja USB-mälu taasühendamisel jätkatakse poolelijäänud kohast automaatselt.

Lisateabe saamiseks vaadake tugiinfot aadressil volvocars.com või võtke ühendust Volvo müügiesindusega.

  1. * Lisavarustus/tarvik.