Volvo On Call* i kasutatavus

Aku säästmiseks on Volvo On Call süsteem programmeeritud välja lülituma, kui autot pikka aega ei kasutata.

Volvo On Call on täielikult saadaval 5 täispäeva. 6.–21. päeval saab teenuseid, nagu immobilisaatori kaugjuhtimine ja ärandatud sõiduki jälgimine, algatada Volvo On Call-i teeninduskeskuse kaudu. 22 täispäeva möödumisel lülitub süsteem välja, et säästa akut, ja see on jälle täielikult saadaval, niipea kui auto käivitub1.

 Hoiatus

Süsteemi teenuste kasutamiseks peab teenuse Volvo On Call partneritel olema mobiililevi ja Volvo On Call peab olema saadaval.

Nii nagu mobiiltelefonide puhulgi, võivad ühenduse võimatuks muuta atmosfäärihäired või saatjate hõre paigutus, nt hõredasti asustatud piirkondades.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Funktsioonide saadavus võib erineda.