Temperatuuri sünkroonimine

Auto eri kliimavööndites olevat temperatuuri saab sünkroniseerida juhipoolse temperatuuriga.
P5-1507–Climate–Buttons temperature synchronisation
Juhipoolsetel temperatuuri regulaatoritel olev sünkroonimisnupp.
Regulaatorite avamiseks vajutage keskekraani kliimareal juhipoolset temperatuurinuppu.
Vajutage Sünkroniseeri temperatuur.
Kõigi auto vööndite temperatuur sünkroonitakse juhi poole jaoks määratud temperatuuriga ning sünkroonimissümbol kuvatakse temperatuuri nupu kõrval.

Sünkroniseerimine lõpetatakse, kui vajutate nuppu Sünkroniseeri temperatuur või muudate muu kui juhipoolse kliimavööndi temperatuuriseadet.

Seotud dokumendid