Android Auto* seadistused

Seadistused Android-seadmes, mis ühendatakse süsteemiga Android Auto1 esimest korda.

Automaatne käivitus

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideAndroid Auto ja valige seadistus:

  • Märgistage lahter - Android Auto käivitub USB kaabli ühendamisel automaatselt.
  • Eemaldage lahtri märgistus - Android Auto ei käivitu USB kaabli ühendamisel automaatselt.

Loendisse saab salvestada maksimaalselt 20 Android seadet. Kui loend on täis, kustutatakse uue seadme lisamisel loendist kõige vanem seade.

Loendi tühjendamiseks tuleb teha tehasesätetele lähtestamine.

Süsteemi helitugevus

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage HeliSüsteemi helitugevused ja määrake järgnevaid seadistusi:

  • Hääljuhtimine
  • Navigats. hääljuhised
  • Helina toon
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Saadavus võib oleneda riigist.